Blogger Widgets

Monday, May 31, 2010

50 States capitals

Monday, May 31, 2010

Self-DisciplineSelf-discipline begins with the mastery of your thoughts.
If you don't control what you think, you can't control what you do.
Simply, self-discipline enables you to think first and act afterward.

                                                                                                                  :  Napoleon Hill

Sunday, May 30, 2010

Doctor Trickle

Sunday, May 30, 2010


Thursday, May 27, 2010

Pockman

Thursday, May 27, 2010

Wednesday, May 26, 2010

అన్నమయ్య

Wednesday, May 26, 2010

అమ్మ తన పసిపాపకి చందమామని చూపిస్తూ ,గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ
"చందమామరావో జాబిల్లిరావో, మంచి కుందనపు పైడికోరవెన్నపాలు తేవో"
ఈ పాటరాసింది తెలుగువాగ్గేయకారుడు కలియుగదైవము వేంకటేశ్వరస్వామి కి గొప్పభక్తుడు అయిన అన్నమయ్య .
అన్నమయ్య చాలాపాటలు రాసారు పాడారు .స్వామి వారికి మేలుకొలుపు అన్నమయ్య పాడినప్పుడు "నిద్రలేచేవారు.మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల మేలుకోవె నా పాలి మించిన నిధానమా " వంటి మేలుకోలుపు పాటలకు స్వామి వారు నిద్రలేసారు. మళ్ళీ రాత్రి జోల పాటలు అన్నమయ్య రాసిన"జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా,  రావె పరమానంనద , రామ గోవిందా జోజో జోజో" అన్నపాటకు స్వామి వారు హాయిగా నిద్రపోతారు. అన్నమాచార్యలవారు అనేఅనేక వేలపాటలు రాసారు పాడారు. అయానపాటలవల్లే స్వామి వారికి అంతకీర్తికలిగిందా అనిపించేటట్టు వుంటాయి అన్నమయ్య పాటలు సామాన్యమానవులు కు అర్ధమైయ్యె టంత వీలు గా వుంటాయి. అన్నమయ్యపాటలు స్వామి వారికే కాదు అమ్మవారికి కూడాచాలా ఇష్టం  అమ్మవారిమీదకూడా చాలాపాటలు రాసారు.
 " క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని నీరజాలయమునకు నీరాజనం" అన్నపాట అమ్మవారి నీరాజనం ఇచ్చుసమయమున పాడారు. అమ్మను చూసి చక్కని తల్లికి చాంగుభళా అంటూ పాట చలా బాగుంటుంది
 అంతే కాకు తిరుతిరు జవరాల అన్న పాట,  వుయ్యాల పాటలు
"అలరచంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ యలవాటు చేసెనే వుయ్యాల"  తుమ్మెద పాటలు, గొబ్బిళ్ళ పాటలు, జనపదాలు,  శృంగార గీతాలు, ఆధ్యాత్మిక పదాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వుంన్నాయి. అన్నమయ్యరచనలు ఇంచుమించు ముప్పైరెండువేలు పాటలు వుంటాయి.
అన్నమయ్యకు పదకవితాపితామహుడు అన్నబిరుదు కలదు.  
...


అప్పని వరప్రసాది అన్నమయ్య
అప్పసము మాకే కలడన్నమయ్య ||
అంతటికి ఏలికైన ఆదినారాయణు తన
అంతరంగాన నిలిపిన(పెను) అన్నమయ్య
సంతసాన చెలువొందే సనకసనందనాదు-
లంతటివాడు తాళ్ళాపాక అన్నమయ్య ||
బిరుదు టెక్కెములుగా పెక్కుసంకీర్తనములు
హరిమీద విన్నవించె అన్నమయ్య
విరివిగలిగినట్టి వేదముల అర్ఠమెల్ల
అరసి తెలిపినాడు అన్నమయ్య ||
అందమైన రామానుజ ఆచార్యమతమును
అందుకొని నిలచినాడు అన్నమయ్య
విందువలె మాకును శ్రీవేంకటనాఠునినిచ్చె
అందరిలో తాళ్ళపాక అన్నమయ్య ||
27 వతేది మేనెల అన్నమయ్య జన్మదినము గుర్తుచేసుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగావుంది.

Thursday, May 20, 2010

వానా వానా వల్లప్ప

Thursday, May 20, 2010

Sunday, May 16, 2010

లక్ష్మీ కటాక్ష రహస్యం

Sunday, May 16, 2010

ఈరోజు అక్షయతృతియ చాలామంది బంగారం కొనుక్కొని దేవుని దగ్గర పెట్టి పూజ చేస్తారు. ఈరోజు బంగారం కొంటే మంచిది అంటారు. అందరు కోరుకునే లక్ష్మి కొందరి దగ్గర ఎక్కువగా వుంటుంది. మరికొందరికి చేతికి దక్కినట్టే దక్కి జారిపోతుంది. అసలా ఎందుకు జరుగుతోంది దానికి కారణం ఏమిటి?
శ్రీ మహాలక్ష్మి చూపులు ఎలావుంటాయంటే , దుర్మార్గుల విషయంలో అవి పరమ క్రూరంగా ఉంటాయట. అవే చూపులు తన భక్తులైన దీనులపై దయను కురిపిస్తాయట . దారిద్ర్యమనే అరణ్యాన్ని ఇట్టే దహించివేసి ఏంటో ఉదారంగా సంపదను అనుగాహిస్తాయట . ఓ తల్లీ, అలాంటి నీ చల్లనిచుపులతో నా దురద్రుస్టాన్ని పోగుట్టు అని ప్రార్ధిస్తాడు జగన్నాధ పండితరాయలు తన `లక్ష్మి కరునాలహరి'లోఅన్నారట.

 అసలు దీపమే లక్ష్మి. చీకటినుంచి వెలుగులోకి ప్రయాణించడమే జ్ఞానం , అదే సంపద, జ్ఞానము సంపదా బిన్నమైనవి కావు. ఒకటి వుంటే రెండోది ఉన్నట్టే. ఇతరులను వంచించినచో, అవినీతి మార్గాలలోనో ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదిస్తే చాలను కుంటారు చాలామంది. అలాంటివారిని లక్ష్మి వరిమ్చిన్నట్టు కనిపించినా అది చంచలం . దయా, సేవాబావం, శ్రమ, వినయం, వివేకం ఉన్నచ్తే లక్ష్మి స్థిరంగా ఉంటంది. లక్ష్మీ కతాక్షసిద్ధిలోని అసలు రహస్యం ఇదే. లక్ష్మీదేవి-----ఆదిలక్ష్మీ, దైర్యలక్ష్మి, గజలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి అనే అష్టరుపాలలో ఉంటుందని మనకు తెలుసు. వీటిలో `విద్యాలక్ష్మి' అంటే, జ్ఞానం వివేకం వంటి సద్గునసంపద అని కుడా అర్ధం చేసుకోవాలి. అటువంటి లక్ష్మితత్వాన్ని
అందరుసంపాదించాలి.మంచి మనసే లక్ష్మికి సేఫ్టీ లాకరు ! .


లక్ష్మి ఎక్కడవుంతుందని నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని అడుగగా.......
శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మి దేవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో చెప్పారు అవి ఏమిటంటే ..........


`అఖిల విశ్వం సమస్త ప్రాణులు నా అదీనంలో ఉంటే , నీనేమో నా భక్తుల అదీనంలో ఉంటాను . మీరు నా భక్తులు, కనుక మీకు పరమైస్వర్యాన్ని అందించే ఆచల లక్ష్మిని ప్రసాదిస్తాను. అయితే దానికి ముందు నేను చెప్పబోయే మాటలు వినండి - అం.......... లక్ష్మి ఎవరెవరివద్ద ఉంటుందో, ఎవరివద్దవుండదో , వివరించాడు. లక్ష్మిని కోరుకునే వారందరూ తప్పకుండా దృష్టిలో ఉంచుకోవలసిన విషయాలివి.
భగవద్భాక్తులపై కోపగించే వారి గృహంలో లక్ష్మిదేవే కాదు.శ్రీ హరి కుడా ఉండదు. శంఖద్వని వినిపించని చోటా, తులసిని పూజించని చోట, శంఖరుని అర్చించని చోట , బ్రహ్మవేత్తలకు , అతిధులకు భోజనసత్కారాలు జరగని చోట , లక్ష్మి నివసించదు. ఇల్లు కలకలాడుతు లేని చోట , ఇల్లాలు ఎల్లవేళలా కంటతడి పెట్టిన చోట , విష్ణువును ఆరాధించకుండా ఏకాదశి , జన్మాష్టమి రోజులలో భోజనం చేసేవారి ఇంట లక్ష్మి నివసించదు.

హృదయోమ్లో పవిత్రత లోపించినా, ఇతరులను హింసింస్తున్నా. ఉత్తములను నిమ్దిస్తున్నా లక్ష్మి ఆ ఇంటిలోనుంచి పారిపోతుంది. అనవసరం గా గడ్డిపరకలను తెమ్చినా, చెట్లను కొట్టినా లక్ష్మి కటాక్షం లోపిస్తుంది. నిరాసావాధులను, సుర్యోదయ సమయంలో భోజనం చేసే వాని, తడి పాదాలతో నిద్రపోయేవారిని , వివస్త్రులై నిద్రపోయేవారిని, తలక్రిందులు గా మాట్లాడేవారిని, తమ తలకు రాసుకున్న నూనెనుఇతరులకు అంటించే వారిని కుడా లక్ష్మి వరించదు..
శ్రీ హరి దివ్యచరిత్ర, గుణ గానం జరిగే చోట, సాలగ్రామం, తులసి, శంఖద్వని ఉన్నచోట , లక్ష్మి వోరాజిల్లుతుంది.
ఇలా శ్రీ హరి లక్ష్మీకటాక్షం ఎలా కలుగుతుందో, ఎలాకలగాదో చెప్పారు.
సంపద మన ఆదీనం లో ఉండాలి కాని, మనం సంపద ఆదీనం లో ఉండకుడదు . ఏకాస్త గర్వించిన, అహంకరిమ్చినా ఐశ్వర్యం జారిపోతుంది. సద్వినియోగమే సంపద పరమార్ధము. అది విస్మరించినా లక్ష్మి వీడిపోతుంది. ఇదే లక్ష్మి కటాక్ష రహస్యం.....

పరశురాం


ఈరోజు పరశురాముడు జయంతి. 
జమదగ్ని ,రేణుకాదేవి ల చివరి కొడుకు పరశురాముడు. జమదగ్ని చాలా కోపం గలవాడు. అతని భార్య రేణుక తనపతిభక్తితో రోజు నదికి వెళ్ళి తనే స్వయంగా మట్టి కుండచేసి ఇంటికి నీళ్ళుతెచ్చేది. ఒకరోజు రేణుకాదేవి చిత్రరధుడనే రాజును చూసింది. ఆరోజు ఆమె నీళ్ళుతేవటానికి కుండ తయారు చేసినా కుండ తయారుకాలేదు. నీళ్ళు తేలేకపోయింది. ఏమి జరిగింది అని దివ్యదృష్టితోచూడగా రేణుక చిత్రరధుని చూడటంవల్లే పాత్రతయారుకాలేదని గ్రహించి తనపుతృలును పిలిచి తల్లిని నరకమన్నాడు. వారందరు తమవల్లకాదన్నారు. అప్పుడు చివరి కొడుకు పరశురాముడు సరే అని తన తల్లిని నరికి వేశాడు. తండ్రి చెప్పిన మాట చేసినందుకు ఒకకోరిక కోరమనగా తనతల్లిని తిరిగి బ్రతికించమన్నాడు పరశురాముడు.  తండ్రిమాట జవదాటని కొడుకు.పరశురాముడు. తనతల్లికి ఆ గతిపట్టించింది రాజులు కావున పరశురాముడు రాజులుమీదకోపం పెంచుకొని వారిని నాశనంచేయటం మొదలుపెట్టాడు. పరశురాముని పేరు భార్గవరాముడు. (పరశు= గొడ్డలి ) పరశుతో రాజులు ను నరకుతున్నాడుకావునా పరశు రాముడు అని పేరు వచ్చింది. అప్పట్లో పరశురాముడునుండి  రక్షించుకోవటానికి రాజులు అందరు చేతులుకు గాజులు వేసుకొని దాచుకునేవారు.కొందరు గొప్పరాజుల్ పుత్రులును భూదేవి తనలో దాచుకొని రక్షించింది. పరశురాముడు విష్ణువు దశావతారాలలో ఒక అవతారం.

Friday, May 14, 2010

Puzzlezzzzzzzzz........

Friday, May 14, 2010

Thursday, May 13, 2010

దొంగ వచ్చె దోబూచి్

Thursday, May 13, 2010 బండి విరిచి పిన్న పాపలతో నాడి 
దుండగీడు వచ్చె దోబూచి

పెరువెన్నలు బ్రియమునవే
మరు ముచ్చిలించు మాయకాడు
వెరవున్నాదన విధము దాచుకొని
దొరదొంగ వచ్చె దోబుచి

పడచు గుబ్బెత పరపుపైపోక
ముడి గొంగు నిద్రముంపునను
పడియు దావద్ద బవళించినట్టి
తోడుకు దొంగ వచ్చెదోబూచి

గొల్లెపల్లెలో యిల్లిలు చొచ్చి 
కొల్లెలాడిన కోడెకాడు
యెల్లయినా వేంకటేశుడు 
ఇదే తొల్లిటి దొంగ వచ్చె దోబూచి్ 

Tuesday, May 11, 2010

The Power of Words

Tuesday, May 11, 2010


A group of frogs were traveling through the woods, and two of them fell into a deep pit. All the other frogs gathered around the pit. When they saw how deep the pit was, they told the two frogs that they were as good as dead. The two frogs ignored the comments and tried to jump up out of the pit with all of their might. The other frogs kept telling them to stop, that they were as good as dead. Finally, one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up. He fell down and died.  The other frog continued to jump as hard as he could. Once again, the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die. He jumped even harder and finally made it out. When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?" The frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him the entire time .
This story teaches two lessons:
1.
There is power of life and death in the tongue. An encouraging word to someone who is down can lift them up and help them make it through the
day.

2.
A destructive word to someone who is down can be what it takes to kill them. Be careful of what you say. Speak life to those who cross your path.
The power of words....it is sometimes hard to understand that an encouraging word can go such a long way. Anyone can speak words that tend to rob another of the spirit to continue in difficult times.Special is the individual who will take the time to encourage another

Sunday, May 09, 2010

Quotations of Ravindra Nath Tagore

Sunday, May 09, 2010


 
Today Guru Dev Ravindra Nath Tagore birthday. 
Birth date: 8th May 1861
Birthplace: Kolkota , India.
Occupation: poet, novelist, short-story writer, essayist, playwright, thespian, educationist, spiritualist, philosopher, internationalist, cultural relativist, orator, composer,song-writer, singer, artist.
Notable award : Nobel prize in literature.(1913)
Died: 7th August 1941
Today we must remember his quotations
Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf.
 I slept and dreamt that life was Joy. I woke and saw that life was Duty. I acted, and behold, Duty was Joy.
Your idol is shattered in the dust to prove that God’s dust is greater than your idol.
 Do not say, “It is morning,” and dismiss it with a name of yesterday. See it for the first time as a newborn child that has no name.
We live in the world when we love it.
We gain freedom when we have paid the full price.
It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple.
If you shut the door to all errors, truth will be shut out.
We come nearest to the great when we are great in humility.
There are two kinds of adventurers; those who go truly hoping to find adventure and those who go secretly hoping they won’t.
I have become my own version of an optimist. If I can’t make it through one door, I’ll go through another door – or I’ll make a door. Something terrific will come no matter how dark the present.

Mother's day

Hарру Mother’s Day tο аƖƖ Moms іn thе world!!!

ఈ రోజు   Mothers Day  ని ప్రపంచములో 46 దేశాలవారు జరుపుకుంటున్నారు. కాకపోతె వారి వారి కాలానుగుణంగా ప్రతీ సంవత్సరం May నెల రెండవ ఆదివారం  జరుపుకుంటారు.   Mothers Day ని మొత్తం ప్రపంచం గుర్తించింది.  మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడు చెప్తూ వుంటుంది ప్రపంచంలో చెడ్డ జీవులు వుంటాయి  కానీ ప్రపంచంలో చెడ్డ అమ్మ వుండదు అని .

ఇది నిజమే అమ్మ అనే పదంలోనే కమ్మదనం వుంది. దేవుడు ప్రతీ చోటా వుండలేక మనకు అమ్మని తయారు చేసాడు. మనకు ప్రత్యక్షదేవత అమ్మ.  ఈరోజు ను మాతృదేవ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము కదా అందుకే్ ఈ బ్లాగు ద్వారా మా అమ్మకు , మరియు ప్రపంచంలో వున్న అందరు అమ్మలకు మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను.

Tuesday, May 04, 2010

Lord Vishnu and the 10 Avatars

Tuesday, May 04, 2010

Sunday, May 02, 2010

SLOT WORDS

Sunday, May 02, 2010


నవ్వు

ఈరోజు ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవమండి.ఇది వరకు నవ్వు నాలుగు విదాల చేటు అనేవారు అలా ఎందుకు అన్నారో తెలియదు కానీ. ఇప్పుడు మాత్రమ్ నవ్వు ఆయుషు ను పెంచుతుంది అంటున్నారు. ఈసృష్టిలో మనిషి ఒక్కడే నవ్వగలిగే జీవి. నవ్వుతూ వుంటె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కోపానికి విరుగుడు ఈనవ్వే . నావ్వులలో చాలా రకాలు వున్నాయి. చిరునవ్వు, వికటట్టహాసం, విరగబడి నవ్వటం, పకపక నవ్వటం, వెకిలి నవ్వు, ఎటకారంనవ్వు, నవ్వురాకపోయినా నవ్వటం, పిచ్చిగానవ్వటం, శభ్దం లేకుండానవ్వటం వంటివి. మనస్పూర్తిగా హాయిగా నవ్వేవారే ఆరోగ్యంగా హాయిగా వుండగలరు.కావునా నవ్వుతూ వుండండి మరి.

I wishing you all happy world laughing day.

My Blog Lovers