Blogger Widgets

Sunday, July 31, 2011

Lamarckianism

Sunday, July 31, 2011

ఫ్రెంచి జీవశాస్త్రవేత్త జీన్ బాప్టిస్ట్ లామార్క్ 1744 ఆగస్టు 1 న జన్మించాడు.

జీవ పరిణామవాదాన్ని మొట్ట మొదట ప్రతి పాదించింది. ఈయనే, ఈయన సిద్దాంతం ప్రకారం మొక్కలు జంతువులు పరిసరాలకు తగినట్లు తమ ఆకారాలు మార్చుకుంటాయని, ఆ మార్పులు వాటి తర్వాత తరాలకు సంక్రమిస్తాయని వివరించాడు. ఆయన సిద్దాంతంలోని 2 ముఖ్య సూత్రాలు ఏమిటంటె
1. ఉపయుక్త, నిరుపయుక్త సూత్రం ఉదాః ఎత్తయిన చెట్ల ఆకులు అందుకోవడాని జిరాఫీ మెడసాచి, సాచి అలా పొడవు పెరిగింది.
2. ఆర్జిత గుణాల అనువంశికతః జీవులు తాము పొందిన లక్షణాలనే తర్వాత తరాలకు అందిస్తాయనేది ఈ సిద్దాంత సారాంశం.
ఉదాః మెడపొడవైన జిరాఫీలు ఆ లక్షణాన్ని తమ తర్వాత తరాలకు అందిస్తాయి.
ఈయన సిద్ధాంతాలు తిరస్కరించబడినా, ఆ తర్వాత డార్విన్ లాంటి జీవపరిణామ సిద్దాంత వేత్తల్లో ఆలోచనలను తండ్రి ఒక మతపరమైన స్కూలులో చేర్పించాడు. లామార్క్ మతసంబంధ విషయాలేమీ రుచించలేదు. మత పాఠశాలను వదిలి, మెలిటరీలో చేరి ఫ్రెంటి సరిహద్దు దళంలో అనేక స్థావరాలలో పనిచేశాడు. ఆ సమయంలోనే ఫ్రాన్స్ లో గల సకల వృక్షజాతుల గురించి, పూర్తిగా అధ్యయనం చేసే అవకాశం లామార్క్ కు లభించింది. లామార్క్ కు చిన్నప్పటి నుండి శాస్త్రం అంటే చాలా ఇష్టం.

సైన్యంలో చేరిన తొమ్మిదేళ్ళకు ఆరోగ్య క్షీణించడంతో మిలటరీకి స్వస్తి చెప్పి బ్యాంకు ఉద్యోగంలో చేరాడు. ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లపాటు వైద్య శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం అభ్యసించాడు. జీవపరిణామ సిద్దాంతానికి పునాదులు వేశాడు.
లామార్క్ వ్యక్తి గత జీవితం, పేదరికం, విషాదంతో ముగిసింది. 1829 మరణించాక ఆయన, పుస్తకాలు, సేకరించిన వస్తువులు, గవ్వలు వేలంవేసి ఆ డబ్బుతో దహనక్రియలు జరపాల్సి వచ్చింది..

నిజంగా చాలా కష్ట పడ్డారు లామార్క్.  అతని గురించి తెలుసుకోవటం చాలా సంతోషంగా వుంది.

Saturday, July 16, 2011

National Ice Cream Day

Saturday, July 16, 2011

ప్రతీ సంవత్సరం జూలైలో మూడవ ఆదివారం National Ice Cream Day జరుపుకుంటారు.  మనలో చాలామందికి తెలియదు అని అనుకుంటాను. అందుకే నాకు చాలా ఇష్టమైన్ Ice Cream తో మీ ముందుకు వచ్చాను.
మనకు Ice Cream బాగా గుర్తుకు వచ్చేది వేసవి కాలంలో కదండి.  నాలాంటి వారికి అయితే ఎప్పుడైనా ఇష్టమే. బాగా వాతావరణం వేడిగా వున్నప్పుడు చల్లచల్ల గా తినాలనిపిస్తుంది.  Ice Cream పిల్లలకే కాదు పెద్దవారికి కూడా ఇష్టమే. అలాంటి Ice Creams చాలా రకాలు వుంటాయి. ఇలాంటి Ice Cream Day  ఈ ఆదివారం జరుపుకుంటున్నారు. అసలు మొట్టమొదట Ronald Reagan జూలైలో వచ్చే మూడవ ఆదివారం జరుపుకోవాలని ప్రకటించారు.  
Ice cream లో పోషక విలువలు కూడావున్నాయి. కొంచెం ఎక్కువ  పంచదార, మరియు పాలు తో ఆరోగ్యకరమైన్ విటమిన్స్ వాడతారు. ఇందులో calcium శాతం ఎక్కువ వుంటుంది.
Charles E. Minches of St. Louis, Missouri గారు మొట్టమొదట తయారుచెసారు. దానిని On July 23, 1904 లో World's Fair in St. Louis, లో అతను పస్ట్రీ కోన్ లో రెండు స్కూప్స్ పెట్టి మొట్టమొదటి Ice Cream Cone ను పరిచయంచేసారు. దానిని మొట్టమొదట Italo Marchiony of New York City filed లో పేటెంట్ తీసుకుని అప్పుడు Ice Cream Fair ఏర్పాటు చేసారు.  అతను మొట్టమొదట lemon Ice Cream ను అమ్మటానికి వాడారు.
మరలా Ice Cream Day ను December 13 న జరుపుకుంటారు. మనం Ice Cream తింటూ చాలా సంతోషిస్తాం కదా మరి ఆలాంటి Ice Cream గురిచి తెలుసుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా Happy గా వుంది.
So enjoy with Ice Cream, and I wish you happy Ice Cream Day. Thank you. 

My Blog Lovers