Blogger Widgets

Sunday, October 02, 2011

మా తాత గారికి షష్ఠిపూర్తి శుభాకాంక్షలు

Sunday, October 02, 2011మా తాతగారి కి 60 సంవత్సరాలు నిండిన సందర్బంగా  నేను చాలా గొప్పగా శుభాకాంక్షలు చెప్పాలి అనుకున్నాను కానీ నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు.  మాతాత కు నేను చిన్న poem  అందిస్తున్నాను.  మా తాతగారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన జీవితము లో ఎన్నో ఒడిదొడుకులు  ఎదుర్కొంటూ, మంచి కొడుకుగా,  మంచి ఉపన్యాసకునిగా, మంచి తండ్రిగా, మంచి భర్తగా, మంచి తాతగా, మంచి స్నేహితునిగా , మంచి సాహితీవేత్తగా, కవిగా అన్నిటా successful  గా జీవితాని మా అమ్మమ్మ తో  గడుపుతున్నారు.  తాతా ఇలాంటి  పుట్టినరోజులు ఎన్నో చేసుకోవాలని  ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా వుండి మా అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా  మాతో ఎల్లపుడూ  ఇదే హుషారుతో వుండాలి అని ఆ భగవంతుడును కోరుకుంటున్నాను.  
తాతా: "Many  Many  Happy  Returns Of The  Day ".
This is  for  you  with love .
  
A rose for every year, 
many smiles for every tear
Way more of the first than ever of the latter
What’s deep in our hearts is all that really matters
We've learned a lot, yet still a ..........

అలానే  మా తాతగారికి నేమాని రామ జోగి సన్యాసి రావు అవధాని గారు  తాతమీద కొన్ని పద్యాలు రచించారు అవి కూడా.

శ్రీరస్తు                                శుభమస్తు                           అవిఘ్నమస్తు.
ప్రియ సాహితీ మిత్రులు 
చింతా రామ కృష్ణా రావు గారి షష్టి పూర్తి సందర్భంగా అందించుచున్న  
అభినందన పూర్వక శుభాశీస్సులు

శ్రీ చింతాన్వయ రత్న భూషణవరా! శ్రీ రామకృష్ణా! సుధీ!
శ్రీ చంద్రాతపతుల్య కీర్తివిభవా! స్నిగ్ధాంతరంగాంబుజా!
శ్రీ చాంపేయ సుమాభ కాంతికలితా! ప్రేమాంచితాశీస్సుధల్
నా చిత్తంబున గూర్చి మీ కవ పయిన్ వర్షించుచుంటిన్ సఖా! 1.

సరస కవిత్వ తత్త్వ విలసత్ ప్రతిభా విభవాఢ్యుడంచితా
దరమతి సద్గురుండనుచు ధాత్రి చెలంగితివీవు ధర్మ త
త్పరుడు సుధీ నిధానుడని తావక శీలము నెంచగా ధరన్
పరగుము హాయిగా యని సువర్ణ మయాశిషమిత్తు సోదరా! 2.

జనని వేంకట రత్నమ్మ సర్వ శుభద
తండ్రి సన్యాసి రామరావ్ తజ్ఞవరుడు
సతి విజయలక్ష్మి అనుకూలవతియు మరియు
సంతతి మహోన్నతాదర్శ శాలురగుచు 3.

అరువది యేడులు నిండెను
ధరపై నీ జీవితమున తద్దయు సుఖ సం
భరితముగ నితోధికముగ
చిరకాలము తనరు జీవితము మీకు సఖా! 4.

మీ కవ సుఖ శాంతులతో
శ్రీకరముగ తనరుగాక చిరకాలమిలన్
మీ కులము పెంపుగాంచుత
ఓ కళ్యాణ గుణ వైభవోజ్వలమూర్తీ! 5.

మంగళం.                 మహత్.              శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ
                                                                                                                                     ఇట్లు 
నేమాని రామ జోగి సన్యాసి రావు అవధాని.
విశాఖపట్టణం,
ఖర నామ సంవత్సర ఆశ్వియుజ శుద్ధ షష్ఠీ జ్యేష్ఠా నక్షత్ర యుక్త గురు వారము,
(తేదీ.02-10-2011). 

మరి కొంతమంది తాతకు wishes  చెప్పారు వారికి మరియు నేమాని రామ జోగి సన్యాసి రావుగారికి 
నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు.

1 comment:

  1. మీ తాతగారి కి షష్ఠిపూర్తి , జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .

    ReplyDelete

Lahari.Com బ్లాగు వీక్షించినందులకు కృతఙ్ఞతలు అందుకోండి.

My Blog Lovers