Blogger Widgets

Tuesday, February 28, 2012

జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవము

Tuesday, February 28, 2012

నేడు జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవము.
1929 వ సంవత్సరము ఫిబ్రవరి 28 వ తేదిన  నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత అయిన తొలి బారతీయ భౌతిక శాస్త్రవేత్త
సర్ C .V . రామన్ తన రామన్ ఎఫ్ఫెక్ట్ ను కనుక్కున్న రోజు.  ఈరోజును నేషనల్ సైన్సు డే గా జరుపుకుంటున్నారు.  1986  నుండి  జరుపుకొంటున్నాం. సమాజం లో శాస్త్రీయ దృక్పదాన్ని, విజ్ఞనాన్ని పెపొందించ టానికి ఇది దోహదపడుతుందన్న ఉద్దేశం తో ఈ జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవం ను జరుపుకుతున్నాం.  సైన్సు డే సందర్భముగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు.

ఆఖరి బ్రిటిష్ సేన


1948  వ సంవత్సరము ఫిబ్రవరి 28 న  ఆఖరి బ్రిటిష్ సేన భారత దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిన రోజు.
తన కార్యకలాపాల మొదటి శతాబ్దంలో, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ భారతదేశము కంపెనీ భారత ఉపఖండముతో వ్యాపారము పైన దృష్టి ఉంచారు. ఎందుకంటే అది తనకు వ్యాపార హక్కులను 1617లో మంజూరు చేసిన శక్తి వంతమైన మొఘల్ సామ్రాజ్యము ను ఎదుర్కొనే స్థితిలో లేదు. 18 వ శతాబ్దములో మొఘలుల శక్తి క్షీణించడముతో ఈ పరిస్థితి మారింది మరియు ఈస్ట్ భారతదేశము కంపెనీ తన సమకాలీనులైన ఫ్రెంచ్, ది కంపనీ ఫ్రాన్చైసే దేశ ఇందేస్ ఒరిఎంతెల్స్ తో 1740లు మరియు 1750లలో కర్నాటిక్ యుద్ధాల సమయంలో పోరాడవలసి వచ్చింది. 1757లో ప్లాస్సి యుద్ధము లో రాబర్ట్ క్లైవ్ సారధ్యము వహించిన బ్రిటిష్, నవాబ్ ఆఫ్ బెంగాల్ ను మరియు ఆయన ఫ్రెంచ్ సంకీర్ణ సేనలను ఓడించింది. ఆ తరువాత కంపెనీని బెంగాల్అధీనంలో వదిలి భారత దేశంలో అతిపెద్ద సైన్య మరియు రాజకీయ శక్తి గా చేసింది. ఆ తరువాతి దశాబ్దాలలో అది క్రమంగా తన అధీనంలోని భూభాగాల పరిధిని పెంచుకుంటూ వచ్చింది. తాను నేరుగా పాలించడము కాని లేదా ప్రాంతీయ తోలు బొమ్మ పాలకులను ఉంచి పాలించడము గాని చేసింది. ఈ పాలకులు బ్రిటిష్ ఇండియన్ సేనల ఒత్తిడిలో ఉండేవారు. ఈ సైన్యంలో ఎక్కువ శాతం భారతీయ సిపాయిలు ఉండేవారు. సిపాయి అనగా "సైనికుడు".  బ్రిటిష్ ఇండియాలో సైనికుని పేరు. ఇది ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ ఇండియన్ సైనికదళంలోను మరియు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలోను ఉపయోగించారు. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత కాలంలో కూడా భారత సైనికదళంలో సిపాయి ఒక హోదాగా ఉపయోగిస్తున్నారు. బ్రిటిష్ వారికి సుమారు 300,000 సిపాయిలు పనిచేశారు. వీరు 1857లోని సిపాయిల తిరుగుబాటులో కీలకమైన పాత్ర వహించారు. దీనికి ముఖ్యమైన కారణము తూటాలకు జంతువుల కొవ్వును కందెనగా ఉపయోగించడము.  అక్కడ మొదలు అయ్యింది మన భారతీయులలో విప్లవo జ్యోతి రగిలింది. ఎలాగినా బ్రిటిష్ వారిని మన భారత దేశము నుండి పంపించాలని అనుకున్నారు.  అప్పుడు మొదలు అయిన విప్లవంలో చాలా మంది భారతీయులు ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయక పోరాటం సాగించారు.  అనేకమంది ప్రాణాలు వదిలారు. కొందరు హింసావాదంతో విప్లవం చేసారు.  మరి కొందరు అహింసా వాధముతో విప్లవం చేసారు.  ఏదిఏమి అయినా అందరి ముఖ్య ఉద్దేశము స్వరాజ్య సాధన.  ఆపోరాటం కొన్ని సంవత్సరములు సాగించారు.  ఆఖరికి స్వరాజ్యాన్ని సాధించారు.  స్వరాజ్య భారతావని ని మనకు అందించారు.  మనకు 1947  వసంవత్సరము ఆగష్టు 15 న స్వాతంత్రము ఇచ్చారు.   1948  వ సంవత్సరము ఫిబ్రవరి 28 న  ఆఖరి బ్రిటిష్ సేన భారత దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిన రోజు.  అందుకే ఇదంతా గుర్తు చేస్తున్నాను.  
Lord Louis Mountbatten  and his wife Edwina  the last British Viceroy of India

Monday, February 20, 2012

Wish You a Happy Shivaratri

Monday, February 20, 2012

OM NAMAHA SIVAAYAHA

This falls on the 13th (or 14th) day of the dark half of Phalgun (February-March). The name means "the night of Shiva". The ceremonies take place chiefly at night. This is a festival observed in honour of Lord Shiva. Shiva was married to Parvati on this day.
People observe a strict fast on this day. Some devotees do not even take a drop of water. They keep vigil all night. The Shiva Lingam is worshipped throughout the night by washing it every three hours with milk, curd, honey, rose water, etc., whilst the chanting of the Mantra Om Namah Shivaya continues. Offerings of bael leaves are made to the Lingam. Bael leaves are very sacred as, it is said, Lakshmi resides in them.
Hymns in praise of Lord Shiva, such as the Shiva Mahimna Stotra of Pushpadanta or Ravana's Shiva Tandava Stotra are sung with great fervour and devotion. People repeat the Panchakshara Mantra, Om Namah Shivaya. He who utters the Names of Shiva during Shivaratri, with perfect devotion and concentration, is freed from all sins. He reaches the abode of Shiva and lives there happily. He is liberated from the wheel of births and deaths. Many pilgrims flock to the places where there are Shiva temples.

The Story of King Chitrabhanu

In the Shanti Parva of the Mahabharata, Bhishma, whilst resting on the bed of arrows and discoursing on Dharma, refers to the observance of Maha Shivaratri by King Chitrabhanu. The story goes as follows.
Once upon a time King Chitrabhanu of the Ikshvaku dynasty, who ruled over the whole of Jambudvipa, was observing a fast with his wife, it being the day of Maha Shivaratri. The sage Ashtavakra came on a visit to the court of the king.
The sage asked, "O king! why are you observing a fast today?"
King Chitrabhanu explained why. He had the gift of remembering the incidents of his previous birth.
The king said to the sage: "In my past birth I was a hunter in Varanasi. My name was Suswara. My livelihood was to kill and sell birds and animals. One day I was roaming the forests in search of animals. I was overtaken by the darkness of night. Unable to return home, I climbed a tree for shelter. It happened to be a bael tree. I had shot a deer that day but I had no time to take it home. I bundled it up and tied it to a branch on the tree. As I was tormented by hunger and thirst, I kept awake throughout the night. I shed profuse tears when I thought of my poor wife and children who were starving and anxiously awaiting my return. To pass away the time that night I engaged myself in plucking the bael leaves and dropping them down onto the ground.
"The day dawned. I returned home and sold the deer. I bought some food for myself and for my family. I was about to break my fast when a stranger came to me, begging for food. I served him first and then took my food.
"At the time of death, I saw two messengers of Lord Shiva. They were sent down to conduct my soul to the abode of Lord Shiva. I learnt then for the first time of the great merit I had earned by the unconscious worship of Lord Shiva during the night of Shivaratri. They told me that there was a Lingam at the bottom of the tree. The leaves I dropped fell on the Lingam. My tears which I had shed out of pure sorrow for my family fell onto the Lingam and washed it. And I had fasted all day and all night. Thus did I unconsciously worship the Lord.
"I lived in the abode of the Lord and enjoyed divine bliss for long ages. I am now reborn as Chitrabhanu."

Spiritual Significance of the Ritual

The Scriptures record the following dialogue between Sastri and Atmanathan, giving the inner meaning of the above story.
Sastri: It is an allegory. The wild animals that the hunter fought with are lust, anger, greed, infatuation, jealousy and hatred. The jungle is the fourfold mind, consisting of the subconscious mind, the intellect, the ego and the conscious mind. It is in the mind that these "wild animals" roam about freely. They must be killed. Our hunter was pursuing them because he was a Yogi. If you want to be a real Yogi you have to conquer these evil tendencies. Do you remember the name of the hunter in the story?
Atmanathan: Yes, he was called Suswara.
Sastri: That's right. It means "melodious". The hunter had a pleasant melodious voice. If a person practices Yama and Niyama and is ever conquering his evil tendencies, he will develop certain external marks of a Yogi. The first marks are lightness of the body, health, steadiness, clearness of countenance and a pleasant voice. This stage has been spoken of in detail in the Swetaswatara Upanishad. The hunter or the Yogi had for many years practised Yoga and had reached the first stage. So he is given the name Suswara. Do you remember where he was born?
Atmanathan: Yes, his birthplace is Varanasi.
Sastri: Now, the Yogis call the Ajna Chakra by the name Varanasi. This is the point midway between the eyebrows. It is regarded as the meeting place of the three nerve currents (Nadis), namely, the Ida, Pingala and the Sushumna. An aspirant is instructed to concentrate on that point. That helps him to conquer his desires and evil qualities like anger and so on. It is there that he gets a vision of the Divine Light within.
Atmanathan: Very interesting! But how do you explain his climbing up the bael tree and all the other details of the worship?
Sastri: Have you ever seen a bael leaf?
Atmanathan: It has three leaves on one stalk.
Sastri: True. The tree represents the spinal column. The leaves are threefold. They represent the Ida, Pingala and Sushumna Nadis, which are the regions for the activity of the moon, the sun and fire respectively, or which may be thought of as the three eyes of Shiva. The climbing of the tree is meant to represent the ascension of the Kundalini Shakti, the serpentine power, from the lowest nerve centre called the Muladhara to the Ajna Chakra. That is the work of the Yogi.
Atmanathan: Yes, I have heard of the Kundalini and the various psychic centres in the body. Please go on further; I am very interested to know more.
Sastri: Good. The Yogi was in the waking state when he began his meditation. He bundled up the birds and the animals he had slain and, tying them on a branch of the tree, he rested there. That means he had fully conquered his thoughts and rendered them inactive. He had gone through the steps of Yama, Niyama, Pratyahara, etc. On the tree he was practising concentration and meditation. When he felt sleepy, it means that he was about to lose consciousness and go into deep sleep. So he determined to keep awake.
Atmanathan: That is now clear to me; you certainly do explain it very well. But why did he weep for his wife and children?
Sastri: His wife and children are none other than the world. One who seeks the Grace of God must become an embodiment of love. He must have an all-embracing sympathy. His shedding of tears is symbolical of his universal love. In Yoga also, one cannot have illumination without Divine Grace. Without practising universal love, one cannot win that Grace. One must perceive one's own Self everywhere. The preliminary stage is to identify one's own mind with the minds of all created beings. That is fellow-feeling or sympathy. Then one must rise above the limitations of the mind and merge it in the Self. That happens only in the stage of Samadhi, not earlier.
Atmanathan: Why did he pluck and drop the bael leaves?
Sastri: That is mentioned in the story only to show that he had no extraneous thoughts. He was not even conscious of what he was doing. All his activity was confined to the three Nadis. The leaves, I have said before, represent the three Nadis. He was in fact in the second state, namely, the dream state, before he passed into the deep sleep state.
Atmanathan: He kept vigil the whole night, it is said.
Sastri: Yes, that means that he passed through the deep sleep state successfully. The dawning of day symbolises the entrance into the Fourth state called Turiya or superconsciousness.
Atmanathan: It is said that he came down and saw the Lingam. What does that mean?
Sastri: That means that in the Turiya state he saw the Shiva Lingam or the mark of Shiva in the form of the inner lights. In other words, he had the vision of the Lord. That was an indication to him that he would realise the supreme, eternal abode of Lord Shiva in course of time.
Atmanathan: So it appears from what you say that the sight of the lights is not the final stage?
Sastri: Oh no! That is only one step, albeit a difficult one. Now think of how the story continues. He goes home and feeds a stranger. A stranger is one whom you have not seen before. The stranger is no other than the hunter himself, transformed into a new person. The food was the likes and dislikes which he had killed the previous night. But he did not consume the whole of it. A little still remained. That was why he had to be reborn as King Chitrabhanu. Going to the world of Shiva (Salokya) is not enough to prevent this. There are other stages besides Salokya. These are Samipya, Sarupya and finally Sayujya. Have you not heard of Jaya and Vijaya returning from Vaikunta?
Atmanathan: Yes, I have understood now.

Lord Shiva's Assuarance

When creation had been completed, Shiva and Parvati went out to live on the top of Mount Kailas. Parvati asked, "O venerable Lord! which of the many rituals observed in Thy honour doth please Thee most?"
The Lord replied, "The 14th night of the new moon, in the dark fortnight during the month of Phalgun, is my most favourite day. It is known as Shivaratri. My devotees give me greater happiness by mere fasting than by ceremonial baths and offerings of flowers, sweets and incense.
"The devotee observes strict spiritual discipline in the day and worships Me in four different forms during each of the four successive three-hour periods of the night. The offering of a few bael leaves is more precious to Me than the precious jewels and flowers. My devotee should bathe Me in milk at the first period, in curd at the second, in clarified butter at the third, and in honey at the fourth and last. Next morning, he should feed the Brahmins first and, after performing the prescribed ceremonies, he can break his fast. O Parvati! there is no ritual which can compare with this simple routine in sanctity."
Parvati was deeply impressed by the speech of Loid Shiva. She repeated it to Her friends who in their turn passed it on to the ruling princes on earth. Thus was the sanctity of Shivaratri broadcast all over the world.
The two great natural forces that afflict man are Rajas (the quality of passionate activity) and Tamas (that of inertia). The Shivaratri Vrata aims at the perfect control of these two. The entire day is spent at the Feet of the Lord. Continuous worship of the Lord necessitates the devotee's constant presence in the place of worship. Motion is controlled. Evils like lust, anger, and jealousy, born of Rajas are ignored and subdued. The devotee observes vigil throughout the night and thus conquers Tamas also. Constant vigilance is imposed on the mind. Every three hours a round of worship of the Shiva Lingam is conducted. Shivaratri is a perfect Vrata.
The formal worship consists of bathing the Lord. Lord Shiva is considered to be the Form of Light (which the Shiva Lingam represents). He is burning with the fire of austerity. He is therefore best propitiated with cool bathing. While bathing the Lingam the devotee prays: "O Lord! I will bathe Thee with water, milk, etc. Do Thou kindly bathe me with the milk of wisdom. Do Thou kindly wash me of all my sins, so that the fire of worldliness which is scorching me may be put out once for all, so that I may be one with Thee-the One alone without a second."
At the Sivananda Ashram, Rishikesh, the Shivaratri festival is celebrated in the following manner.
 1. All spiritual aspirants fast the whole day, many of them without taking even a single drop of water.
 2. A grand havan is performed for the peace and welfare of all.
 3. The whole day is spent in doing the Japa of Om Namah Shivaya and in meditation upon the Lord.
 4. At night all assemble in the temple and chant Om Namah Shivaya the whole night.
 5. During the four quarters of the night the Shiva Lingam is worshipped with intense devotion.
 6. Sannyas Diksha is also given on this day to sincere seekers on the path.
Offer this inner worship to Lord Shiva daily: "I worship the jewel of my Self, the Shiva residing in the Lotus of my heart. I bathe Him with the water of my pure mind brought from the river of faith and devotion. I worship Him with the fragrant flowers of Samadhi-all this so that I may not be born again in this world."
Here is another formula for the supreme worship of the Lord: "O Shiva! you are my Self. My mind is Parvati. My Pranas are your servants. My body is your house. My actions in this world are your worship. My sleep is Samadhi. My walk is circumambulation of you. My speech is your prayer. Thus do I offer all that I am to you.

Friday, February 17, 2012

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస

Friday, February 17, 2012

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస ఫిబ్రవరి 18, 1836 న జన్మించారు.  ఈయన హిందూ మత గురువు. 19 వ శతాబ్దపు "బెంగాల్ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం" లో ఈయన ప్రభావము చాలా ఉంది. భారత దేశములో మతగురువుల బోధనలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యాన్ని  ఇస్తారు. కాని రామకృష్ణుని జీవితములోని చాలా విషయములకు ఎన్నో ఆధారములు కలవు. చాలా మంది రామకృష్ణుని శిష్యులు ఉన్నత విద్యావంతులు, అధారములు దొరకనిదే విషయములు ప్రకటించకుండా ఉండడము దీనికి కారణము. అతని శిష్యుడు స్వామీ శారదానంద రామకృష్ణుని చుట్టూ పెరుగుతూ ఆతని జీవితచరిత్రను రచించెను.

రామకృష్ణులకు తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు గదాధరుడు. గదాధర్ క్రీ.శ 1836, ఫిబ్రవరి 18 న పశ్చిమబెంగాల్ లోని హుగ్లీ జిల్లాలోని కామార్పుకూర్ అనే కుగ్రామంలో జన్మించారు. వీరి తల్లిదండ్రులు క్షుదీరామ్, చంద్రమణిదేవి. వీరు చాలా పేదబ్రాహ్మణులైనప్పటికీ ధార్మికులు. గదాధరుడు అందగాడు, బాల్యం నుండే ఇతనికి లలితకళలు, చిత్రలేఖనము లో గల ప్రవేశము వలన వారి గ్రామములో ఇతనికి మంచిపేరు ఉండేది. అయితే చదువు మీద కానీ, ధన సంపాదన మీద కానీ ఆసక్తి చూపించకుండెను. ప్రకృతిని ప్రేమిస్తూ గ్రామము బైట పండ్ల తోటలలో స్నేహితులతో కలసి సమయాన్ని గడిపేవాడు.  అతను సాధువులు చెప్పే ఉపన్యాసములు చాలా శ్రద్ధగా వినేవారు. అప్పటినుండి ఆయనలో ఆద్యాత్మిక భావన ఎక్కువ అయ్యింది అనుటలో సందేహం లేదు.
గుడిలో విగ్రహం లో ఆయినా సజీవ దేవుడును చూసారు. కాళీ మాతను పూజించేవారు.  ఎక్కువ అద్యాత్మికత కలిగివుండటం వాళ్ళ రాత్రి పగలు తేడాలేకుండా ఎప్పుడు ద్యానంలోనే వుండేవారు.  అది చూచి అందరు రామకృష్ణ కు వివాహం చేయమని అందరు సూచించారు.  అప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల శారదామాత తో వివాహం జరిపించారు.  ఈ శారదా మాతే శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస వారి ప్రధమ శిష్యురాలు గా వుంది.  ఆమె రామకృష్ణ పరమహంస గారి అడుగు జాడలలోనే నడిచింది.  ఆమె కూడా ఆద్యాత్మికత అలవర్చుకున్నది. 
రామకృష్ణ పరమహంస శారదామాతను దేవత పూజించుట 
 ఆమెను రామకృష్ణులవారు కాళీమాతగా కొలచి పూజించేవారు.   రామకృష్ణ పరమహంస అనేకమంది శిష్యులను మనకు అందించారు అందులో ముఖ్యడు వివేకానంద స్వామి.
రామకృషుని బోధనల లో ముఖ్యాంశములు. భగవద్ తత్వం గురించి చెప్పారు.
 1. సృష్టి లో ఏకత్వము
 2. అన్ని జీవులలో దైవత్వము
 3. ఒక్కడే భగవంతుడు, సర్వమత ఐకమత్యము. అన్నిమతాల సారాంశం ఒక్కటే.
 4. మానవ జీవిత ము లో దాస్య కారకాలు కామము, స్వార్థము. కామకాంచనాలనుండి విడివడితే భగవంతున్ని పొందవచ్చు.
 5. మానవసేవే మాధవసేవ
 6. ఒక గమ్యానికి ఎన్నోమార్గాలున్నట్లే భగవంతున్ని చేరడానికి మతాలు కూడా మార్గాలే.
 7. జ్ఞానము ఐకమత్యానికి, అజ్ఞానము కలహాలకి దారి తీస్తాయి.
 8. మానవుడు ఆలోచనతోనే మనిషిగా మారతాడు
 9. భగవంతుని దర్శించడము అందరికీ సాధ్యమే. గృహస్తులు ప్రపంచాన్ని వదిలి చేయనక్కర లేదు కాని వారు శ్రద్దగా ప్రార్థించాలి. శాశ్వతమైన వస్తువులకు క్షణికమైన వస్తువులకు తేడా గమనించే వివేకము కావాలి.
 10. బంధాలను తగ్గించుకోవాలి. దేవుడు శ్రద్దగా చేసే ప్రార్థనలను వింటాడు. భగవంతుని గురించి తీవ్ర వ్యాకులత ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి రహస్యము.
 11. కామము, అసూయ దేవుని దర్శనానికి రెండు ముఖ్య శత్రువులు.
 కొన్నాళ్ళకు క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడ్డారు.తన నివాసాన్ని ఆరోగ్యరీత్యా దక్షిణేశ్వరం నుండి కాశిపూర్ కు మార్చారు. అప్పుడు శిష్యులు అందరూ ఎంతో సేవచేశారు.చనిపోవడానికి మునుపు ఒకరోజు తన ఆధ్యాత్మిక శక్తులన్నిటినీ స్వామి వివేకానందునికి ధారపోసారు. 16 ఆగష్టు, 1886న మహాసమాధిని పొందెను. అయన వదిలి వెళ్ళిన పదహారు మంది శిష్య సమ్మేళనమునకు స్వామీ వివేకానంద సారధ్యము వహించెను. వివేకానంద ఆ తరువాత మత తత్త్వవేత్త, ఉపన్యాసకుడుగా ప్రసిద్ది చెందారు.

Wednesday, February 15, 2012

పుష్పవిలాపం

Wednesday, February 15, 2012


కరుణశ్రీగా ప్రసిద్ధులైన జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి రచించిన ఖండకావ్యంలోని ఒక కవితా ఖండంపేరు పుష్పవిలాపం. కవి ఇందులోని చక్కని పద్యశైలి, భావుకత, కరుణారసాల వల్ల ఈ పద్యాలు జనప్రియమైనాయి. అమరగాయకుడు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు పాడిన పుష్పవిలాపం మంచి పేరు వచ్చింది.  జంధ్యాల వారికి గుర్తింపు వచ్చింది.  పువ్వులు గురించి కవులు అనేక కావ్యాలు, కవిత్వాలు రాసారు.  వాటి అన్నిటికంటే పుష్పవిలాపంకు పేరు బాగా వచ్చింది. కరుణరసంతో సాగుతున్న ఈ కావ్యం వల్లే జంధ్యాల వారికి కరుణశ్రీ అన్నపేరు వచ్చిందేమో కదా!  
ఇందులో ఎలా వివరించారో చూడండి. ఘంటసాలవారి గాత్రముతో వున్నా కొన్ని పద్యాలను మాత్రం under  line  చేసాను. 


చేతులారంగ నిన్ను పూజించుకొరకు
కోడి కూయంగనే మేలుకొంటి నేను;
గంగలో మున్గి ధౌత వల్కలము గట్టి
పూలు కొనితేర నరిగితి పుష్పవనికి
నే నొక పూలమొక్క కడ నిల్చి చివాలున కొమ్మవంచి గో
రానెడు నంతలోన విరు లన్నియు జాలిగ నోళ్ళు విప్పి "మా
ప్రాణము తీతువా" యనుచు బావురు మన్నవి; క్రుంగిపోతి; నా
మానసమం దెదో తళుకు మన్నది పుష్పవిలాప కావ్యమై.
తల్లి యొడిలోన తలిరాకు తల్ప మందు
ఆడుకొను మమ్ములను బుట్టలందు చిదిమి
అమ్ముకొందువె మోక్ష విత్తమ్ము కొరకు!
హౄదయమే లేని నీ పూజ లెందుకోయి?
జడమతుల మేము; జ్ఞానవంతుడవు నీవు;
బుధ్ధి యున్నది; భావ సమౄద్ధి గలదు;
బండబారె నటోయి నీ గుండెకాయ!
శివునకై పూయదే నాల్గు చిన్ని పూలు?
ఆయువు గల్గు నాల్గు గడియల్ కని పెంచిన తీవతల్లి జా
తీయత దిద్ది తీర్తు ము; తదీయ కరమ్ములలోన స్వేచ్ఛమై
నూయల లూగుచున్ మురియుచుందుము; ఆయువు దీరినంతనే
హాయిగ కన్ను మూసెదము ఆయమ చల్లని కాలి వ్రేళ్ళపై.
గాలిని గౌరవింతుము సుగంధము పూసి; సమాశ్రయించు భృం
గాలకు విందు చేసెదము కమ్మని తేనెలు; మిమ్ము బోంట్ల నే
త్రాలకు హాయిగూర్తుము; స్వతంత్రుల మమ్ముల స్వార్ధ బుద్ధితో
తాళుము త్రుంప బోవకుము; తల్లికి బిడ్డకు వేరు సేతువే!
ఆత్మ సుఖమ్ము కోసమయి అన్యుల గొంతులు కోసి తెచ్చు పు
ణ్యాత్ముడ! నీకు మోక్ష మెటు లబ్బును? నెత్తురు చేతి పూజ వి
శ్వాత్ముడు స్వీకరించునె? చరాచర_వర్తి ప్రభుండు మా పవి
త్రాత్మల నందుకోడె! నడమంత్రపు నీ తగులాట మేటికిన్?
ఊలు దారాలతో గొంతు కురి బిగించి
గుండెలో నుండి సూదులు గ్రుచ్చి కూర్చి
ముడుచు_కొందురు ముచ్చట ముడుల మమ్ము
అకట! దయలేని వారు మీ యాడువారు
గుండె తడి లేక నూనెలో వండి పిండి
అత్తరులు చేసి మా పేద నెత్తురులను
కంపు దేహాలపై గుమాయింపు కొరకు
పులుముకొందురు హంత! మీ కొలము వారు.
అక్కట! హాయి మేము మహిషాసురు లెందరొ నాల్గు ప్రక్కలన్
ప్రక్కల మీద చల్లుకొని మా పసిమేనులు పాడు కాళ్ళతో
ద్రొక్కుచు దొర్లి - దొర్లి - మరు రోజుదయాననె వాడి వత్తలై
రెక్కలు జారిపోఁ పరిహరింతురు మమ్ముల పెంటదిబ్బ పై.
మా వెలలేని ముగ్ధ సుకుమార సుగంధ మరంద మాధురీ
జీవిత మెల్ల మీకయి త్యజించి కృశించి నశించిపోయె; మా
యౌవన మెల్ల కొల్లగొని ఆ పయి చీపురుతోడ చిమ్మి మ
మ్మావల పారబోతురు గదా! నరజాతికి నీతి యున్నదా !
బుద్ధ దేవుని భూమిలో పుట్టినావు
సహజ మగు ప్రేమ నీలోన చచ్చెనేమి?
అందమును హత్య చేసెడి హంతకుండ!
మైలపడిపోయె నోయి! నీ మనుజ జన్మ.
పూజ లేకున్న బాబు నీ పున్నె మాయె!
కోయ బోకుము మా పేద కుత్తుకలను
అకట! చేసేత మమ్ముల హత్య చేసి
బాపుకొన బోవు ఆ మహా భాగ్య మేమి?
ఇట్లు పుష్పాలు నన్ను చీవాట్లు పెట్టి
నట్లుగాన్ - పూలు కోయ చేయాడలేదు;
ఏమి తోచక దేవర కెరుక సేయ
వట్టి చేతులతో ఇటు వచ్చినాను

Tuesday, February 14, 2012

శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ

Tuesday, February 14, 2012

 శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ |
శ్రీమన్నారాయణ నీ శ్రీపాదమే శరణు ||

 కమలాసతీ ముఖకమల కమలహిత |
 కమలప్రియ కమలేక్షణ |
 కమలాసనహిత గరుడగమన శ్రీ |
కమలనాభ నీపదకమలమే శరణు ||

పరమయోగిజన భాగధేయ శ్రీ |
 పరమపూరుష పరాత్పర
పరమాత్మ పరమాణురూప శ్రీ |
తిరువేంకటగిరి దేవ శరణు ||

గెలీలియో

టెలిస్కోప్ ఎవరు కనుక్కున్నారు అనగానే అస్సలు ఆలోచించకుండా చెప్పే ఆన్సర్  గెలీలియో అని. గెలీలియో జయంతి ఫిబ్రవరి 15, 1564లో జన్మించిన గెలీలియో ఇటలీలోని పీసా నగరంలో జన్మించాడు. చిన్న వయసులో తండ్రి వద్దనే విద్యాభ్యాసం చేశాడు. తరువాత పీసా విశ్వవిద్యాలయంలో వైద్య విద్యార్ధిగా చేరాడు. అయితే అక్కడి గణితశాస్త్ర ఉపన్యాసాలకు ప్రభావితుడై వైద్యవిద్యను విడిచి, గణిత శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేశాడు. తరువాత అక్కడే  గణితశాస్త్రాచార్యుడిగా పనిచేశారుగడియారంలోని లోలకం ఈయన పరిశోధనల ద్వారానే తరువాత ఆవిష్కరించబడింది. మొదటిసారిగా చంద్ర మండలాన్ని పరిశీలించాడు. పాలపుంత అనేక నక్షత్రాల సముదాయమని మొదటగా చెప్పింది ఈయనే. ఈయన పరిశోధనలూ, అభిప్రాయాలూ నచ్చని మతాధిపతుల హింసలు భరించలేక వారికి లొంగి పోయాడు.
గెలీలియో కాలం అనగా 16 శతాబ్దం వరకు క్రీ..పూ. 4 శతాబ్దంలో గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలే ప్ర్రాచుర్యంలో ఉండేవి. సృష్టిలోని సత్యాలనన్నిటినీ స్వచ్ఛమైన ఆలోచనల ద్వారా మాత్రమే వివరించవచ్చును. ప్రయోగాల ప్రమేయం మాత్రం అవసరం లేదన్నది అరిస్టాటిల్ సిద్ధాంతాల్లోని పెద్ద లోపం. ఉదాహరణకు: అరిస్టాటిల్ సిద్ధాంతం ప్రకారం వేర్వేరు బరువులు గల రెండు వస్తువులను కొంత ఎత్తు నుంచి స్వేచ్ఛగా వదిలితే ఎక్కువ బరువు గల వస్తువు తక్కువ కాలంలో భూమిని చేరుకుంటుంది. దీనితో ఏకీభవించని గెలీలియో పీసా గోపురం పైనుంచి 100 పౌండ్లు, 1 పౌండు బరువు గల రెండు ఇనప గుండ్లను ఒకేసారి క్రిందికి వదలి, అవి రెండూ ఒకే కాలంలో భూమిని చేరుకుంటాయని ప్రయోగం ద్వారా నిరూపించాడు.
భౌతికశాస్త్ర పితామహునిగా పరిగణింపబడే గెలీలియో జనవరి 08, 1642లో మరణించాడు.
అన్నింటికన్నా దారుణం ఆయన పరిశోధనా వ్యాసాలను మతాధికారులు ఆయన మరణానంతరం తగలబెట్టారు. అయినా, విజ్ఞాన ప్రగతి ఆగిందా? ఆయన నిరూపించిన సిద్ధాంతం ఈనాటికీ అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైంది. శాస్త్రీయ వాస్తవాలను తెలియజేసి, ప్రపంచంమంతటా వెలుగులు నింపాలని, ప్రయత్నించిన ఒక మహానుభావుడిని మతాధికారుల మూర్ఖత్వం బలిగొంది. ఆయన కీర్తిని సూర్యమండలం మనకు ఎల్లప్పుడూ గుర్తు చేస్తుంది.

Monday, February 13, 2012

Want Volunteer

Monday, February 13, 2012
Hello friends in Hyderabad, 

Sai Junior College for the Visually Challenged needs scribes for their prefinal exams for Inter IInd year students from the 15th of Feb from 10 am to 1 pm. Kindly volunteer and help these students if you have time. 
The schedule is as follows:
15th Feb: Civics
16th Feb: Economics
17th Feb: Commerce/ History

21st Feb: Sanskrit/Telugu
22nd Feb: English.
Kindly contact Sanjeev Chowdary Kosaraju (9885780693 or sanjeevkosaraju@gmail.com ) with the day you want to volunteer.

They need 75 people for every exam. so please share it within ur respective networks n help them. the address is Sai Junior College, Ranigunj (100 metres from Bible House on the road towards to Lower Tank Bund, opposite to "Home for the Disabled, Secunderabad").

Please Help Them.

Snake


జయహో నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియాసరోజినీ నాయుడు ఫిబ్రవరి 13, 1879  న హైదరాబాద్‌లో జన్మించారు. ఈమె తండ్రి పేరు అఘోరనాధ చటోపాధ్యాయ. తల్లి వరదసుందరీదేవీ. తల్లిదండ్రులిద్దరూ విద్యావేత్తలు కావటంవలన విద్యావ్యాప్తికి ఎంతో కృషి చేసేవారు. ఆ రోజుల్లో స్రీ విద్య గురించి అనేక ఆంక్షలుండేవి పెద్ద కుటుంబాల వారెవ్వరూ తమ ఆడపిల్లలను పదవ తరగతి మించి చదివించేవారు కాదు. అటువంటి సమయంలో వారిద్దరూ స్త్రీ విద్య గురించి ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించి వారిని పై చదువులు చదివించడానికి ప్రోత్సహించారు.   సరోజినీ దేవిగారు 1891లో జరిగిన మెట్రిక్ పరీక్షలో మొత్తం రాష్ట్రంలో ప్రధమ స్థానం సంపాదించారు, అందరి మన్ననలు పొందారు. నిజాం నవాబు సంతోషించి, ఆమెను విదేశాలకు పంపి చదువు చెప్పించాలని నిర్ణయంచుకొని, ఆమె తండ్రికి ఆ విషయంచెప్పి, ఒప్పించి తాను అనుకున్నది సాధించాడు. సరోజినీదేవికి చిన్నతనం నుంచి కవిత్వమంటే ఎంతో ఇష్టం.  ఈమె భారత కోకిల (నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా) గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈమె స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు మరియు కవయిత్రి. సరోజినీ దేవి భారత జాతీయ కాంగ్రేసు తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలు మరియు స్వతంత్ర భారత దేశపు తొలి మహిళా గవర్నరు కూడా.
నిజాము పాలనలో అప్పటి హైదరాబాదులో స్త్రీల చదువుకు సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడం వలన ఆమె మద్రాసులో చదువుకున్నది. 15 సంవత్సరాల వయసులో ఈమె దక్షిణాదికి చెందిన డా. ముత్యాల గోవిందరాజులు నాయుడు ను కలిసి ప్రేమించింది. చదువు పూర్తయిన తర్వాత 19 సంవత్సరాల వయసులో ఆయనను కులాంతర వివాహము చేసుకున్నది. కులాంతర వివాహములకు సమాజము చాలా వ్యతిరేకముగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో సరోజిని గోవిందరాజులు నాయుడును బ్రహ్మో వివాహ చట్టము (1872) ప్రకారము 1898 డిసెంబర్ 2న మద్రాసులోపెళ్ళి చేసుకున్నది. వీరి వివాహాన్ని ప్రముఖులు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు దగ్గరుండి జరిపించాడు. 
గాంధీజీ ఉప్పుసత్యాగ్రహం ప్రకటించటంతోటే, ఈమె దానిలో పాల్గొనింది. సరోజిని నాయుడు 1925 లో భారతీయ కాంగ్రెస్‌కు అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైన మొదటి భారతీయ మహిళ. ఈమె స్త్రీ విమోచన కోసమూ, అస్పృశ్యతా నివారణ కోసమూ, ఆసక్తితో కృషి చేశారు. ఈమె గొప్ప కవయిత్రి. ఈమె అనేక పద్యాలను, ఆంగ్లంలో 'గోల్డెన్ త్రెషోల్డు', 'బర్డ్సు ఆఫ్ టైం', 'ఫెదరర్ ఆఫ్ ది డాన్' అనే గ్రంథాలను రచించారు. ఈమెను 'భారతదేశపు కోకిల' అన్నారు. 1947 లో భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం పొందిన తరువాత ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నరుగా నియమితులైనారు.
ఆమె ఇంగ్లీషులో కవిత్వం రాసింది. ది గోల్డెన్ త్రెషోల్డ్, ది బర్ద్ ఆఫ్ టైం, ది బ్రోకెన్ వింగ్, పాలంక్వైన్ బేరర్స్ ఆమె కవితల్లో కొన్ని.
హైదరాబాదు లోని  గోల్డెన్ త్రెషోల్డ్ అనేపేరుతో గల ఆమె ఇంటిలో హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీని నెలకొల్పారు.
1912లో ఆమె గోపాలకృష్ణ గోఖలేని కలిసింది. వారితో మాట్లాడినప్పుడు ఎంతో ఉత్తేజం పొందింది. హిందూ ముస్లిం ల సఖ్యత గురించి ఆయన అభిప్రాయాలను తెలుసుకొని ఎంతో సంతోషించి, తన శేష జీవితాన్ని ఆ అద్భుత కార్యాన్ని నెరవేర్చటం కొరకు అంకితం చేయాలని ఆక్షణంలోనే నిర్ణయించుకుంది. అదే సంవత్సరం మార్చి నెల 22న లక్నోలోనే జరిగిన ముస్లింలీగ్ మహాసభలో పాల్గొనడానికి వెళ్ళింది. ఆనాటి సభలో సరోజినీ నాయుడు ప్రసంగిస్తూ "సోదర సోదరీ మణులారా! ఒక గడ్డపై పుట్టిన మన మధ్యలో మతం అనే అడ్డు గోడ మన ఐక్యమత్యానికి అడ్డువస్తుంది. మన ఆచారవ్యవహారాలు ఒకటే, మనందరి రక్తం ఒకటే, మనం మొదట భారతీయులం. అది అందరూ గుర్తించాలి, అలాగే భగవంతుడనేవాడూ ఒక్కడే ఉంటాడు. అది వారి విశ్వాసాలను బట్టి వుంటుంది. కొందరు "రామ" కొందరు "రహీం" కొందరు "జీసస్" అంటారు. ఇలా పలురకాలుగా ప్రార్ధిస్తుంటారు. ఎవరి విశ్వాసాలు వారివి, ఎవరి ఆచార వ్యవహారాలు వారివి. ఒక మతం వారు మరొక మతం వారిని విమర్శించడానికి ఏమాత్రమూ హక్కులేదు, అది అధర్మం మన మందరం ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉందాం, మనపై అధికారం చెలాయిస్తున్న ఆంగ్లేయ రాక్షసులను తిప్పికొడదాం. రండి ఏకం కండి హిందూ ముస్లిం భాయి భాయి" అంటూ అనర్గళంగా ప్రసంగించింది, ఆమె వాగ్ధాటికి ముగ్ఢులై ప్రేక్షకులు "హిందూ ముస్లిం భాయి భాయి" అనే నినాదం మిన్నంటేలా చేశారు. ఆ సమావేశంలో ఆ ప్రసంగం గొప్ప మార్పు తీసుకువచ్చింది. మహమ్మదీయులు ఆనాటి సభలో హిందువులతో కలసి జీవించడానికి, ఆంగ్లేయులను దేశమునుంచి పంపివేయడానికి గట్టినిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ నాటి నుంచి స్వాతంత్ర్యం పొందే వరకు ఆమె నిర్విరామంగా కృషి చేసింది. 1949 మార్చి 2వ తేదీన అర్ధరాత్రి లక్నోలో కన్నుమూసింది ఆ నారీమణి.  ఈమె జీవితమూ పలువురు నారీమణులకు ఆధార్సాప్రాయము.  భారతీయులు గర్వించదగ్గ గొప్ప ఆదర్శ మహిళా సరోజనీ నాయుడు.
జయహో నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా

Sunday, February 12, 2012

7 Must-Read Life Lessons from Abraham Lincoln

Sunday, February 12, 2012


Today is Abraham Lincoln Birthday,  Abraham Lincoln was born in a log cabin in Hardin County, Kentucky, on February 12th, 1809. that's why we must remember him.
Abraham Lincoln was the 16th President of the United States. He served from March 1861 until his assassination in April 1865. Lincoln successfully led the United States through its darkest hour … the American Civil War. In the end, Lincoln was able to preserve the Union and end slavery.

Prior to his election in 1860, as the first U.S. Republican president, Lincoln was a country lawyer, an Illinois state legislator, a member of the United States House of Representatives, and an unsuccessful candidate for the U.S. Senate twice.

Concerning slavery, Lincoln was forthright and open in his opposition to the expansion of slavery. This attitude earned him the Republican nomination in 1860; later that year he was elected president.

During his time in office he introduced measures that resulted in the abolition of slavery, including the issuance of the Emancipation Proclamation in 1863 and the passing of the 13th Amendment to the U.S. Constitution.

Just six days after a large-scale surrender of the Confederate forces (under General Robert E. Lee), Lincoln became the first American president to be assassinated.

Lincoln is considered by scholars to be one of the greatest U.S. presidents to ever take office.
7 Must-Read Life Lessons from Abraham Lincoln:
 1. Prepare for Success

  “Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four hours sharpening the axe.”

  Before you can succeed, you must prepare. When Lincoln was an unknown attorney in the backwoods of Illinois he was preparing for success, when Lincoln became an Illinois State Senator, he was preparing for success, and even when he lost the election for the U.S. senate twice, he was preparing for success. What are you doing in preparation for success? Lincoln said, “I will prepare and some day my chance will come.”

 2. Hustle

  “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”


  You can’t stroll to a goal, you must hustle; you must move quickly in order to gain the momentum necessary to break free from the gravitational pull of the commonplace. The best things in life come to those who hustle. Are you hustling?

 3. Remember That Greatness is Possible 

  “That some achieve great success, is proof to all that others can achieve it as well.”


  If someone else can succeed in the business that you’re in, that is proof that you can succeed as well. If someone else can become rich in the state that you’re in, that is proof that you become rich as well. You have all that the greatest of men have had: a mind, and a will. Don’t make excuses, if someone else can do it, so can you… And who knows? You may be able to do it faster and better; never underestimate you abilities.

 4. Become Worthy of a Good Reputation

  “Reputation is like fine china, once broken it's very hard to repair.”


  Work to be, the way you want to be perceived. Don’t try to look good, be good. A good name is more valuable than fine gold and “choice” rubies.

  Practice becoming honorable.

  You can be just as honest, have just as much integrity, walk in just as much humility, and possess just as much discipline as the greatest men who have ever lived.

 5. Make the Years Count
  “And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.”

  Lincoln didn’t live to a very old age, but the “life in his years” made a profound impact on the world. Are you making your years count? Are you changing the world? You’re capable of it; if you’re able to read and understand these words, then you have the ability to make a profound impact, and that’s not just meaningless rhetoric, it’s a very real reality, but will you grasp it, will you believe it and make it “your” reality.

 6. See the Brighter Side of Things

  “We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have roses.”


  If you look for something to complain about, you will certainly find it! There’s “always” an opportunity to be “offended!” Don’t take these opportunities; they “never” lead to anything positive. Learn to see the roses in life; life is filled with roses, if you’ll take the time to see them.

 7. Constantly Improve

  “The way for a young man to rise is to improve himself in every way he can…”

  If you improve everyday, imagine the improvements you could make over the course of 20 years. You could become successful “in-just-about” any field in 20 years. You can make a significant impact on the world in 20 years! Remember, slow and steady wins the race; Rome was not built in a day. Work to get a little better everyday, and it time, you will accomplish your dreams.
Thank you for reading and be sure to pass this article along!

My Blog Lovers