Blogger Widgets

Sunday, September 13, 2015

Happy Grandparents Day

Sunday, September 13, 2015

తే.గీ. గ్రేండు పేరెంట్సు డే టుడే. గ్రేట్టు డేట్టు.
గ్రేండు సన్సెండు డాటర్సు గ్రీటు దెమ్ము..
ఎక్సులెంట్దిస్సు సీక్వెన్సు. యెవ్విర్వేరు. 
గ్రేండు పేరెంట్సు విష్షెస్సు గిఫ్టు గాట్టు.

తే.గీ. తల్లిదండ్రుల పూజ్యులౌ తల్లిదండ్రు
లరయ తాత, మామ్మమ్మమ్మ లగుదురిలను.
వారి యొడిలోననాడుచు వారి మనుమ
లును, మనుమరాండ్రు సంతోషమనుభవింత్రు.

0 comments:

Post a Comment

Lahari.Com బ్లాగు వీక్షించినందులకు కృతఙ్ఞతలు అందుకోండి.

My Blog Lovers