Blogger Widgets

Sunday, January 03, 2016

చక్కని జాణ యిన్నిట జవరాలు

Sunday, January 03, 2016


చక్కని జాణ యిన్నిట జవరాలు
చక్కెర బొమ్మ వంటిది జవరాలు
కన్నుల( దప్పకచూచి కప్పురాన నిన్ను వేసి
సన్నసేసీ నదివో జవరాలు
వెన్నెలనవ్వులు నవ్వి వేడుక నీకు( బుట్టించి
చన్నుల నొరసీ నిన్ను జవరాలు
తెరమర(గుననుండి తేనెగార మాటలాడి
సరివెన(గీ నీతో జవరాలు
విరులు నీపై( జల్లి వింతసే(తలెల్లా(జేసి
సరసములు నెరపీని జవరాలు
తమకము నీకు రే(చి దయవుట్ట సేవసేసి
సముకాన గొనరీని జవరాలు
అమర శ్రీవేంకటేశ యిన్నిటా నీవుగూడ(గా
జమళిరతుల జొక్కీ జవరాలు

0 comments:

Post a Comment

Lahari.Com బ్లాగు వీక్షించినందులకు కృతఙ్ఞతలు అందుకోండి.

My Blog Lovers